DHBK

Thông báo học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”

29/09/2022 11:00

 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” do Ông Nguyễn Thành Lân tài trợ.

1. Số lượng học bổng:

- Số lượng: 01 suất

- Giá trị: 20.000.000 đồng/suất

2. Tiêu chuẩn xét chọn sinh viên nhận học bổng:

- Là sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 (sinh viên năm 1);

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

- Sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau: Con mồ côi do đại dịch Covid-19; con mồ côi cha và mẹ; con mồ côi cha hoặc mẹ; con thuộc hộ đặc biệt nghèo

- Ưu tiên cho sinh viên có kết quả trúng tuyển cao

3. Nộp hồ sơ đề nghị xét cấp HB, bao gồm:

- Tờ khai xét cấp học bổng (mẫu kèm theo);

- Giấy báo trúng tuyển (bản sao);

- Giấy xác nhận đang là sinh viên năm 1;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nếu có).

Sinh viên nộp hồ sơ về phòng A108 - Chuyên viên Đới Phương Thanh trước 15h00 ngày 05/10/2022.