DHBK

Thông tin về kế hoạch đào tạo đối với sinh viên khóa 2022

17/09/2022 10:24

Thông tin về kế hoạch đào tạo đối với sinh viên khóa 2022

Sau khi nhập học tại Trường Đại học Bách khoa, sinh viên theo kế hoạch đào tạo cũng như các thông báo của Nhà trường tại trang web www.dut.udn.vn/tuyensinh2022, cụ thể:

1. Sinh viên tham gia các hoạt động của Nhà trường, của các Khoa tại: http://dut.udn.vn/Files/admin/files/Tuyen_sinh/2022/Cac%20hoat%20dong%20chao%20don%20tan%20sinh%20vien%202022.pdf

2. Sinh viên tham gia kiểm tra xếp lớp học tiếng Anh vào ngày 02/10/2022, lịch chi tiết được cập nhật tại link: https://docs.google.com/document/d/10iEMqUZk1onT5MU4InIiIiTbAoXPbItY/edit?usp=sharing&ouid=108518143164679367465&rtpof=true&sd=true;

3. Sinh viên khóa 2022 sẽ được tổ chức học Giáo dục Quốc phòng tập trung tại Trường quân sự Quân khu V, chia thành 2 đợt, lịch cụ thể sẽ được cập nhật sau;

4. Sinh viên nhập học đợt 1 (các ngày 18-20/9/2022) sẽ khám sức khỏe vào ngày 24/9/2022, tại sảnh khu A (cạnh phòng A112); sinh viên nhập học sau ngày 20/9/2022 sẽ khám sức khỏe vào 01/10/2022 cũng tại sảnh A.