DHBK

“Explore the IC Design Universe with Synopsys”

05/08/2022 10:20

“Explore the IC Design Universe with Synopsys”

Synopsys hân hạnh hợp tác cùng P. Công tác sinh viên - ĐH Bách khoa Đà Nẵng để mang Career Talk đến các bạn sinh viên ĐHBK Đà Nẵng vào ngày 11/08/2022 tới đây.

Đến với Career Talk lần này, các chuyên gia vi mạch hàng đầu tại Synopsys sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin hữu ích về con đường nghề nghiệp của kỹ sư thiết kế vi mạch, cũng như các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại Synopsys.

Bên cạnh những phần chia sẻ tâm huyết từ các chuyên gia, chắc chắn không thiếu những hoạt động quiz games cùng nhiều phần quà hấp hẫn mà Synopsys dành tặng riêng cho các bạn.

Hãy sẵn sàng tham gia cùng Synopsys nhé!

Ngoài ra:

CƠ HỘI THỰC TẬP KỸ SƯ VI MẠCH TẠI SYNOPSYS - VP ĐÀ NẴNG

Chương trình Memory IC Design Internship 2022 đã trở lại với các bạn sinh viên năm cuối, hãy nhanh tay chuẩn bị CV và apply ngay nào!

JD: https://careerbuilder.vn/.../da-nang-memory-ic-design...<https://careerbuilder.vn/.../da-nang-memory-ic-design...>

Thời hạn ứng tuyển: trước 31/08/2022

Ứng tuyển tại:

Email: vn-staffing@synopsys.com<mailto:vn-staffing@synopsys.com>

hoặc

Ứng tuyển trực tiếp tại link JD ở trên

#Synopsyshiring<https://www.facebook.com/hashtag/synopsyshiring?__eep__=6&__gid__=224777428611221&__cft__%5b0%5d=AZWTP6Sa0IdTniMK0BxvWXd7984umzqIeWL11luRKY086BBWFBrwWSvREQ38P6s5BqMWIRQe9kbREZ5KUV-4fdpOanEDLIFm2zpX9odwDU-JE5AttE6T6oqmC7ctPcSeJoSrr19Uu9wiXi4w9ur3CCWuKMcTKfSwCq1JlAfmntwwqylIvNVH6XZE2Y581uEzRvg&__tn__=*NK-R> #MemoryICDesignIntern2022<https://www.facebook.com/hashtag/memoryicdesignintern2022?__eep__=6&__gid__=224777428611221&__cft__%5b0%5d=AZWTP6Sa0IdTniMK0BxvWXd7984umzqIeWL11luRKY086BBWFBrwWSvREQ38P6s5BqMWIRQe9kbREZ5KUV-4fdpOanEDLIFm2zpX9odwDU-JE5AttE6T6oqmC7ctPcSeJoSrr19Uu9wiXi4w9ur3CCWuKMcTKfSwCq1JlAfmntwwqylIvNVH6XZE2Y581uEzRvg&__tn__=*NK-R