DHBK

Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa học, Thủ khoa ngành, Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi khóa 2017-2022

03/08/2022 09:13

Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa học khóa 2017-2022

Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa ngành khóa 2017-2022

Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc khóa 2017-2022

Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi khóa 2017-2022