DHBK

Thư mời Cán bộ giảng viên đăng ký tham dự Diễn đàn EPICS

02/08/2022 11:33

Mời quý thầy cô đăng ký tham dự Diễn đàn EPICS sẽ diễn ra vào thứ 6, ngày 5/8/2022, tại Tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông theo link đính kèm: https://builditvietnam.org/webform/registration-for-engineering-pro

Đây là diễn đàn thứ 3 của dự án với chủ đề: EPICS – Các Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS với chương trình học tập theo dự án ứng dụng đổi mới xã hội và học tập dựa trên kỹ thuật được quốc tế công nhận, nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên sử dụng các thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm để xây dựng các giải pháp giải quyết thách thức xã hội. 

Chương trình EPICS yêu cầu các nhóm sinh viên hợp tác với tổ chức cộng đồng địa phương để giải quyết các thách thức về con người và môi trường. Các tổ chức cộng đồng được khuyến khích tận dụng kỹ năng về kỹ thuật của sinh viên để cải thiện, phối hợp và xây dựng sáng kiến thiết thực phục vụ cộng đồng.