DHBK

Khảo sát nhu cầu học Thạc sĩ tại trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN năm 2022

20/06/2022 16:38

Kính gửi Quý Anh, Chị
Năm 2022, Nhà trường dự kiến tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo 2 đợt:
      1. Thời gian và hình thức

  • Đợt 1: từ 01.07.2022,           Hình thức: Xét tuyển
  • Đợt 2: từ 01.11.2022,           Hình thức: Xét tuyển

      2. Đối tượng dự tuyển: Tham khảo tại đây
      3. Điều kiện ngoại ngữ đầu vào: Tham khảo tại đây
Nhà trường sẽ phối hợp với Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN tổ chức thi năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với các Anh/ Chị chưa đủ điều kiện, thời gian và thủ tục chi tiết sẽ thông báo cho Anh/ Chị sau (dự kiến vào nửa đầu tháng 7).
Để hỗ trợ tốt cho Anh, Chị trong việc đăng ký, Nhà trường xin Quý Anh, Chị thực hiện khảo sát nhu cầu học thạc sĩ năm 2022.

LINK KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC THẠC SĨ TẠI ĐÂY
Các thắc mắc về tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, xin liên hệ số 02363 620 999.
Trân trọng./.