DHBK

Học bổng của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) dành cho các ứng viên của Đề án 89

24/05/2022 14:19

Phòng KHCN&HTQT thông tin về Học bổng của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) dành cho các ứng viên của Đề án 89, Thông tin của học bổng sẽ được AIT Việt Nam tổ chức Webinar giới thiệu với các nội dung như sau: 

Thời gian: 09:00-11:00 sáng Thứ Sáu ngày 27/5/2022 

Dự kiến chương trình: xin xem Chương trình dự kiến theo file đính kèm 

Link đăng ký tham dự chương trình: [WEBINAR] CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG AIT dành cho ứng viên học Tiến sĩ theo đề án 89 của Chính phủ (google.com) 

Link tham dự chương trình: 

Topic: Webinar: “Chương trình học bổng AIT dành cho ứng viên học Tiến sĩ theo đề án 89 của Chính phủ” 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85737366993?pwd=RWxCTEdIZWQ5OU5RMDJod2VPR0R6dz09
 

Meeting ID: 857 3736 6993
Passcode: 161869