DHBK

Khảo sát lấy ý kiến học viên cao học về khóa học và sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 về việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

24/05/2022 10:30
  1. Khảo sát lấy ý kiến học viên cao học về khóa học, cụ thể: 
  • Đối tượng: Học viên cao học được công nhận tốt nghiệp;
  • Hình thức: In phiếu khảo sát theo chương trình đào tạo tại: shorturl.at/sADKY, trả lời và nộp lại cho chuyên viên Phòng Đào tạo trong buổi đăng ký nhận bằng tốt nghiệp;
  • Thời gian: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022;
  • Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả học viên cao học nhận bằng tốt nghiệp.
  1. Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp, cụ thể:
  • Đối tượng: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.
  • Hình thức: Trực tuyến, tại website Hệ thống khảo sát người học (http://fb.dut.udn.vn);
  • Thời gian: Từ ngày 23/05/2021 đến 10h00 ngày 27/05/2021; 
  • Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.