DHBK

Lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 05/06/2022

18/05/2022 21:38

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 05/6/2022

1. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

2. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 19/05/2022 đến 25/05/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

3. Danh sách sinh viên đã đóng lệ phí dự thi (sau 1 ngày kết thúc đợt đăng ký)  TẠI ĐÂY

4. Lịch thi và phòng thi xem Tại đây

5. Kết quả thi sinh viên xem ở đây

Lưu ý: - Sinh viên đã đóng lệ phí dự thi sẽ không được hoãn thi trừ một số trường hợp đặc biệt như: ốm đâu, tai nạn . . . Nhưng phải có minh chứng kèm theo.

- Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnh sẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật);

- Lưu ý: Các em sinh viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi các đợt  trước nhưng hoãn thi thì các em vẫn đăng ký lại nhưng không nộp lệ phí để Phòng KT&ĐBCLGD  nắm số lượng và chuyển đợt thi cho các em, sau đó các em gửi emai về  nvkhai@dut.udn.vn với nội dung hoãn thi đợt nào đó nay xin thi ghép   

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn