DHBK

Chuỗi hội thảo: Phương pháp đánh giá và Công cụ đo lường; Tập huấn Thẩm định

04/05/2022 15:31

Phòng KT&ĐBCLGD trân trọng kính mời Thầy/Cô tham dự chuỗi hội thảo được tổ chức tại khuôn viên Nhà trường: Phương pháp đánh giá và Công cụ đo lường; Tập huấn Thẩm định: a) Báo cáo tự đánh giá và tài liệu trình bày, b) Chứng cứ thông qua phỏng vấn. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Dự án BUILD-IT với sự hướng dẫn của Dr. Scott Danielson đến từ Trường Đại học Bang Arizona; Thông tin chuỗi hội thảo cụ thể như sau:

1. Hội thảo Phương pháp đánh giá và Công cụ đo lường "Assessment Methods and Measures"

- Thời gian: 08:00 - 11:30; 13:30  - 16:30, ngày 19/05/2022

- Mục tiêu hội thảo: Mang lại cho người tham dự một cách nhìn tổng quan và những nguyên lý cơ bản của các phương pháp đánh giá cũng như công cụ đo lường nhằm mục tiêu cải tiến chất lượng liên tục các chương trình đào tạo; tìm hiểu sự khác biệt giữa các phương pháp đánh giá và công cụ đo lường trước khi tìm hiểu sâu hơn về phương pháp đánh giá và công cụ đo lường cụ thể.

- Chương trình hội thảo; Link đăng ký tham gia tại đây

2. Hội thảo tập huấn Thẩm định: a) Báo cáo tự đánh giá và tài liệu trình bày, b) Chứng cứ thông qua phỏng vấn "Workshop on Verification: a) SSR and Display Materials, b) Evidence via Interviews"

- Thời gian: 08:00 - 11:30; 13:30  - 16:30, ngày 20/5/2022

- Mục tiêu hội thảo: Cung cấp thông tin và các phương thức thực hành tốt nhất cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ đảm bảo chất lượng cũng như nhóm cán bộ tham gia kiểm định chương trình về quá trình xác minh các nội dung/công bố trong Báo cáo Tự đánh giá ở giai đoạn đánh giá online qua Zoom/trực tiếp. Hội thảo gồm 02 phần; Phần một tập trung vào các kĩ năng được đánh giá viên sử dụng để xác minh thông tin chính và những tài liệu được đề cập trong Báo cáo Tự đánh giá (SSR/SAR) trong chuyến tham gia đánh giá tại trường. Phần hai tập trung vào quá trình phỏng vấn – cá nhân hay nhóm – với sinh viên, giảng viên, quản lý hành chính, và nhân viên trường. Các kĩ thuật phỏng vấn và câu hỏi thường được sử dụng trong nhóm, các câu hỏi thường dựa trên chủ đề chung, cung cấp bằng chứng liên quan tương thích với mỗi tiêu chí. 

- Chương trình hội thảo; Link đăng ký tham gia tại đây

Rất mong các giảng viên, cán bộ trường quan tâm và đăng ký tham dự chuỗi hội thảo này trước ngày 11/05/2022./.