DHBK

Triển khai khảo sát đợt 1 năm học 2021-2022 lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về khóa học

23/03/2022 11:05

Căn cứ kế hoạch số 2568/KH-ĐHBK ngày 19/10/2021 về Kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, Nhà trường triển khai khảo sát đợt 1 năm học 2021-2022 lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về khóa học như sau: 

  1. Đối tượng sinh viên tham gia khảo sát: Sinh viên đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp (hoặc Capstone Project) đợt tháng 03 năm 2022;  
  2. Hình thức khảo sát: Trực tuyến, tại website Hệ thống khảo sát người học (http://fb.dut.udn.vn);
  3. Thời gian đợt khảo sát: Từ ngày 22/03/2022 đến 24h ngày 05/04/2022;  
  4. Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả sinh viên xét tốt nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn.