DHBK

Thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng vaccine tại Trường Đại học Bách khoa

28/04/2022 16:14

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến những bạn sinh viên đăng ký tiêm chủng tại Trường Đại học Bách khoa

Thời gian tập trung và tiêm: 13h30 ngày 29/4//2022

Địa điểm tiêm: tại sảnh khu A (bên cạnh khoa Hoá)

Những bạn chưa đăng ký qua form cũng có thể đến tiêm nhé ^^