DHBK

Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và Sinh viên

28/04/2022 08:53

Để chuẩn bị tốt cho buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và Sinh viên, diễn ra tại Hội trường F vào ngày 10/5/2022, P. CTSV triển khai thu nhận ý kiến, góp ý của sinh viên để biên tập, giải đáp phục vụ cho buổi đối thoại.

P. CTSV mong nhận được nhiều ý kiến tích cực từ toàn thể sinh viên ĐHBK. Sinh viên đặt câu hỏi lên form và có thể chuyển câu hỏi thông qua các bạn tham dự.

Các bạn sinh viên có thể đóng góp ý/đặt câu hỏi qua link: tại đây

Thời gian góp ý/đặt câu hỏi: từ nay đến hết ngày 05/5/2022.