DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Khánh Hà

24/02/2022 13:37

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Võ Khánh Hà

- Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng Quy trình công nghệ chiết tách, xác định thành phần hóa học của rễ cây Mật nhân (Eurycoma Longifolia Jack) ở khu vực miền Trung - Tây nguyên và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

- Ngành: Công nghệ thực phẩm

- Mã số: 9540101

- Ngày bảo vệ: 09/04/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.