DHBK

Thông báo tạm hoãn kiểm tra đánh giá năng lực mỹ thuật cơ bản đối với sinh viên ngành Kiến trúc trúng tuyển năm 2021

25/11/2021 10:20

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn kiểm tra, đánh giá năng lực mỹ thuật cơ bản đối với thí sinh ngành Kiến trúc trúng tuyển năm 2021. Thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá, Trường sẽ có thông báo sau khi sinh viên quay lại Trường.

Chi tiết thông báo xem tại đây.