DHBK

Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT

11/05/2021 14:33

Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (Tiếng Anh); Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ; Chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài năm 2021.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Mẫu chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc và chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao xem tại đây.