DHBK

Hội thảo An toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm tươi sống

22/11/2021 09:34

HỘI THẢO
“An toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm tươi sống”

Đà Nẵng, ngày 23 - 26 tháng 11 năm 2021

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tiến hành phối hợp với các đơn vị địa phương để hỗ trợ cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và thực hành vệ sinh tốt (GHP) cho chuỗi rau sạch ở khu vực thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (từ nông dân, người thu gom / thương lái đến người bán tại các chợ truyền thống/ siêu thị)

Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập thực tế, các tài liệu, tờ rơi hướng dẫn về quy trình thực hiện thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và thực hành vệ sinh tốt (GHP) cũng như website / ứng dụng hỗ trợ truy cập thông tin và đào tạo về an toàn thực phẩm được cung cấp cho các bên liên quan nhằm đảm bảo các quy trình thực hiện GAP và GHP được áp dụng thường xuyên và lâu dài.

Hệ thống thí điểm sẽ được thiết lập với nông dân, thương lái và người bán tại địa phương. Sau khi có kết quả đánh giá, buổi hội thảo giữa các bên liên quan sẽ được tổ chức để tăng cường kế hoạch hành động với các kênh thị trường thương mại; từ đó, khuyến khích người nông dân và các nhà cung ứng áp dụng thường xuyên các quy trình thực hành tốt và quản lý an toàn thực phẩm.

CÁC DIỄN GIẢ

- PGS.TS Đặng Minh Nhật (Host)

- GS. Liesbeth Jacxsens

- ThS. Pauline Spagnoli

- TS. Nguyễn Thị Đông Phương

- TS. Mạc Thị Hà Thanh

CÁC ĐỐI TÁC

- Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

- Bộ môn Công nghệ thực phẩm, An toàn và Sức khỏe – Khoa Kĩ thuật Khoa học sinh học, Trường Đại học Ghent, Bỉ

- Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

- Rikolto tại Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ

Dự án được tài trợ bởi VLIR-UOS, Qũy tư vấn và nghiên cứu của Chính Phủ Bỉ

CHƯƠNG TRÌNH

 Ngày 1 - 23/11/2021

14.00 - 14.20

Ổn định tổ chức

 

14.20 - 14.30

Khai mạc

Host: Phó giáo sư Đặng Minh Nhật

14.30 - 15.30

An toàn thực phẩm về vi sinh và thực hành tốt đối với thực phẩm rau tươi

Giáo sư Liesbeth Jacxsens

 Ngày 2 - 24/11/2021

15.00 - 16.00

Phân tích GAP về thực hành tốt đối với thực phẩm rau tươi ở Việt Nam (khu vực Đà Nẵng) - kết quả điều tra của dự án VLIR-UOS

Thạc sĩ Pauline Spagnoli

 Ngày 3 -  25/11/2021

14.00 - 15.00

Lấy mẫu và phân tích vi sinh đối với nước, tay và thực phẩm rau tươi để đánh giá việc thực hành tốt trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm rau tươi tại Việt Nam (khu vực Đà Nẵng)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Đông Phương

 Ngày 4 - 26/11/2021

14.00 - 15.00

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam (khu vực Đà Nẵng)

Tiến sĩ Mạc Thị Hà Thanh

15.00 - 15.30

Bế mạc

Host: Phó giáo sư Đặng Minh Nhật

LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

Ngày 1 - 23/11/2021

ttps://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,wlPyGHqLuU6mdU1dtWt6QA,GRks_kKr8keK78e3Df7rNA,BsVmCtBY7EOEjwKL19oVOg,VfVK3rsSyka52o827xtMFw,ymMV9jf4j0GdPWeZgIZjYA?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429

Ngày 2 - 24/11/2021

https://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,wlPyGHqLuU6mdU1dtWt6QA,GRks_kKr8keK78e3Df7rNA,GiqXwKtVoEetWPwb_iMaGQ,leGAS1d-b0ieP2Dz9Fu_Iw,4u7d7HwYDE-kBcgo6UpX0A?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429

Ngày 3 - 25/11/2021

https://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,wlPyGHqLuU6mdU1dtWt6QA,GRks_kKr8keK78e3Df7rNA,7diNqX7ngUCT1OwQj6Qzzw,NcgLgchb20qFoawHElzRNQ,pV7v09bhhUm9EUoYU2QATw?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429

Ngày 4 - 26/11/2021

https://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,wlPyGHqLuU6mdU1dtWt6QA,GRks_kKr8keK78e3Df7rNA,PCu3itrJ7k-xzeB-L3BC-g,sxlbMdbnMkysJnf0-WCN8w,wribFdP2LEWdxOR85m41Ag?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429

LIÊN HỆ

PGS.TS Đặng Minh Nhật (UD-UST)

Email: dangminhnhat@dut.udn.vn

TS. Mạc Thị Hà Thanh (UD-UST)

Email: mththanh@dut.udn.vn