DHBK

Nộp hồ sơ xét nhận học bổng khuyến học khoa Hóa và học bổng quỹ tri ân tiếp bước năm 2021

08/11/2021 08:29

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021, nhằm khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực phấn đấu trong hoạt động học tập và rèn luyện, khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng triển khai chương trình học bổng như sau:

1) Quỹ Khuyến học khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng sẽ trao tặng 09 suất học bổng dành cho các sinh viên khoa Hóa, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng.

Điều kiện xét nhận học bổng:

- Sinh viên thuộc các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

- Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào của Trường, của các tổ chức, của doanh nghiệp trong năm học 2020-2021

- Sinh viên mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn

- Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tiến bộ qua các học kỳ từ khi mới vào trường.

Cách thức đăng ký:

- Sinh viên viết đơn đề nghị theo mẫu đính kèm. Đơn phải có xác nhận của lớp trưởng. Nếu lớp trưởng là người làm đơn thì phải có xác nhận của bí thư chi đoàn lớp.

- Các minh chứng về hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có).

2) Quỹ Tri ân và Tiếp bước của Cựu Sinh viên Khoa Hóa, Trường Đại Học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng sẽ trao tặng 06 suất học bổng dành cho các sinh thuộc các ngành: CNTP đại trà, CNTP CLC, KTHH polymer, KTHH silicat, CNSH, CNDK&KTD; mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

Đối tượng được xét cấp học bổng:

- Sinh viên đang học năm thứ 3, 4, 5 các ngành của Khoa Hóa (thuộc các khóa 2017, 2018, 2019)

- Chưa nhận được học bổng của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào khác trong năm học 2020- 2021.

- Các sinh viên đã được nhận học bổng của Quỹ Tri Ân và Tiếp Bước năm 2020 vẫn có thể nộp đơn cho lần này.

Điều kiện được xét cấp học bổng:

- Hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ nghèo (photo bảo hiểm y tế hộ nghèo)

- Thứ tự ưu tiên theo điểm TBCHT và điểm rèn luyện

- Có Đơn đề nghị nhận trợ cấp học bổng (mẫu đính kèm, điền bằng tay) có xác nhận của lớp, Giáo viên chủ nhiệm.

- Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng của Quỹ Tri Ân và Tiếp Bước năm 2020 khi viết đơn cần có thêm phần giải trình ngắn gọn việc sử dụng học bổng đã nhận (viết ở phần ”Ý nghĩa của học bổng” trong đơn).

Hồ sơ xin học bổng:

Mẫu đơn (viết tay, ký và scan) và bộ hồ sơ các em tải về theo đường link https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/nttloan_dut_udn_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnttloan%5Fdut%5Fudn%5Fvn%2FDocuments%2FH%E1%BB%92%20S%C6%A0%20H%E1%BB%8CC%20B%E1%BB%94NG%202021

Bộ hồ sơ scan thành 1 file pdf, lưu tên sinh viên và upload vào đúng folder loại học bổng/ngành.

Hạn cuối nộp hồ sơ trực tuyến theo link trên: 11h ngày 12/11/2021.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Trúc Loan, giáo vụ Khoa tại Văn phòng Khoa hoặc qua địa chỉ email: nttloan@dut.udn.vn.