DHBK

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2021

01/04/2021 14:12

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2021, trình độ đại học, hệ chính quy như sau: Xem tại đây