DHBK

Học bổng Đồng hành và Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Cựu sinh viên khoa Cơ khí Giao thông

18/11/2020 20:54

I. Học bổng Đồng hành của Cựu sinh viên Cơ khí Động lực (99C4 và 88N1)

- Số lượng: 02 suất.

- Nội dung: Học bổng toàn phần (100% học phí theo học kỳ) bắt đầu từ học kỳ 6 đến hết khóa học (tốt nghiệp đúng hạn).

- Tiêu chí:

Sinh viên năm 3 đang theo học chuyên ngành Cơ khí Động lực;

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vượt khó và có sự tiến bộ trong học tập (điểm trung bình học tập của các học kỳ 1, 2, 3, 4 không dưới 2.5 theo thang điểm 4);

Sinh viên có thành tích trong NCKH, hoạt động Đoàn, hỗ trợ cộng động, phòng chống dịch bệnh,…

Nếu được xét cấp cho học kỳ 6 thì điều kiện tiếp tục nhận học bổng: duy trì kết quả học tập tốt, kết quả học tập từ kỳ thứ 6 trở đi cao hơn học kỳ thứ 4;

Được sự giới thiệu của Khoa Cơ khí Giao thông.

- Hồ sơ xét cấp học bổng:

Đơn xin Xét cấp học bổng Đồng hành (trình bày rõ hoàn cảnh gia đình, sự nổ lực của bản thân trong quá trình học tập, …);

Bảng điểm học tập các học kỳ 1, 2, 3, 4;

Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú (nếu có);

Các khen thưởng, chứng nhận hỗ trợ cộng đồng (nếu có).

II. Hỗ trợ sinh viên miền trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt của Cựu sinh viên Cơ khí Động lực (khóa 04C4)

- Số lượng: 09 suất.

- Nội dung: Quà hỗ trợ sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng của bão lụt năm 2020 (2.000.000 đồng/suất).

- Tiêu chí:

Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 đang theo học tại Khoa Cơ khí Giao thông;

Sinh viên có gia đình (theo địa chỉ thường trú) bị ảnh hưởng bão lụt trong năm 2020 tại các địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên;

Sinh viên có thành tích trong NCKH, hoạt động Đoàn, hỗ trợ cộng động, phòng chống dịch bệnh,…

Được sự giới thiệu của Khoa Cơ khí Giao thông.

- Hồ sơ xét hỗ trợ:

Đơn xin Hỗ trợ (trình bày rõ hoàn cảnh gia đình, những thiệt hại của gia đình do bão lụt trong năm 2020, những kho khăn hiện nay trong học tập);

Bảng điểm học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với sinh viên năm 2, 3, 4); Kết quả thi TN THPT năm 2020 (đối với sinh viên năm 1);

Giấy chứng nhận: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú (nếu có);

Các khen thưởng, chứng nhận hỗ trợ cộng đồng (nếu có).

Hồ sơ nộp về: Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông trước 16h ngày 24 tháng 11 năm 2020.