DHBK

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ đồng hướng dẫn giữa Đại học Toulon Pháp và Đại học Đà Nẵng

05/12/2014 01:40

Nghiên cứu sinh Phan Thế Anh, giảng viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng sẽ bảo vệ Luận án Tiến sỹ với đề tài:

“Tổng hợp Polyaniline trong các hệ nhũ tương: Áp dụng chống ăn mòn kim loại – Synthèse de polyaniline en systèmes micellaires: application à la protection des métaux”

bvlandonghungdan

Dưới sự hướng dẫn của :

- GS. TS. PERRIN François-Xavier, Đại học Toulon

- PGS. TS. NGUYỄN Đình Lâm, Đại học Đà Nẵng

Buổi bảo vệ luận án sẽ được thực hiện vào lúc 10h00, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tại : Giảng đường K018, Đại học Toulon (Pháp)

Hội đồng bảo vệ Luận án bao gồm :

1. Bà BOITEUX Gisèle, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), Đại học Lyon I, Pháp.

2. Bà REYNAUD Stéphanie, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), Đại học Pau và Pays de l'Adour, Pháp.

3. Bà GIGANDET Marie-Pierre, Đại học Franche-Comté, Besançon, Pháp

4. Ông NGUYỄN Đình Lâm, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt nam

5. Ông PERRIN François-Xavier, Phòng Thí nghiệm MAPIEM, EA4323, Đại học Toulon, Pháp.

 http://mapiem.univ-tln.fr/

Tiếp theo hai Luận án đồng hướng dẫn đã bảo vệ thành công của TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN và TS. Nguyễn Thanh Hội, trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN, đây là Luận án Tiến sỹ đồng hướng dẫn thứ 3 được bảo vệ trong khuôn khổ hợp tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học giữa trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và trường Kỹ sư Kỹ thuật Biển (SeaTech Ecole d’Ingénieur), Đại học Toulon, Pháp (trước đây là Viện Khoa học Kỹ sư Toulon – Var (ISITV), Đại học Nam Toulon – Var).