DHBK

Học bổng Summer school tại Đại học Nagaoka

04/05/2016 04:20

Đơn vị tài trợ

học bổng Summer school tại Đại học Nagaoka

Yêu cầu

học bổng Summer school tại Đại học Nagaoka

 

Chương trình Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) năm 2016 dành cho sinh viên năm 3,năm 4 bậc Đại học và học viên bậc Thạc sỹ. Chương trình NASSYE sẽ giúp snh viên tham gia vào nghiên cứu các đề tài tại các Phòng thí nghiệm của Đại học Kỹ thuật Nagaoka và có cơ hội tham quan các nhà máy tạ Nagaoka, Nhật Bản.

Số lượng sinh viên được tiếp nhận học bổng khoảng 20 sinh viên

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh

Thời hạn đăng ký: 13 tháng 5 năm 2016

Các thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html