DHBK

Quy định mới về chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2013-2014

20/09/2013 08:45
Qua thời gian thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Theo Nghị định 74, nhà nước sẽ cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục, đối tượng được miễn giảm học phí ở bậc đại học sẽ được xét miễn giảm trực tiếp tại trường, thay vì phải nộp học phí như bình thường và về địa phương để nhận lại khoản hỗ trợ này.  Vì vậy, trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn, nhà trường đề nghị sinh viên lưu ý:
Từ ngày 23/9/2013, P.Công tác Sinh viên tạm thời không nhận đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP học kỳ 1/2013 - 2014 cho tất cả các đối tượng quy định tại Nghị định 49 đến khi có thông tư hướng dẫn của liên Bộ. Trường hợp sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 theo thời hạn quy định, được phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương chi trả, P.CTSV sẽ nhận đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 đến hết ngày 10/10/2013.

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

                                                                        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN