DHBK

Thông báo Nghỉ học do cơn bão số 8 và quyết định thành lập Đội Phòng cháy Chữa cháy và phòng chống thiên tai

18/09/2013 09:25

Theo thông báo, bão số 8 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực thành phố Đà Nẵng, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa thông báo đến các cán bộ, viên chức và sinh viên toàn trường, các giảng viên ngoài trường tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa nghỉ làm việc và học tập tối ngày 18/9/2013 (thứ Tư) và cả ngày 19/9/2013 (thứ Năm).

Riêng đối với các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và các thành viên Tổ phòng chống thiên tai vẫn tham gia trực tại Trường để ứng phó kịp thời các tình huống.

Xem chi tiết quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai của trường Đại học Bách khoa

 

 
 
HIỆU TRƯỞNG