DHBK

Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

14/12/2012 08:31

Đại học Đà Nẵng thông báo Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây

Các văn bản, biểu mẫu xem tại đây