DHBK

Học bổng Xuất sắc - Bourses d’Excellence

24/10/2012 01:52

Trong khuôn khổ Chương trình "Học bổng Xuất sắc - Bourses d’Excellence" cho năm học 2013 - 2014, Đại sứ quán Pháp tại Việt nam sẽ cấp các học bổng Thạc sỹ năm thứ 2 (Master 2) và Tiến sỹ (Doctorat) trong các ngành sau:

- Khoa học Cơ bản
- Khoa học Kỹ sư
- Kinh tế, Quản lý
- Luật và Khoa học Chính trị

Thời gian cấp học bổng:

Thạc sỹ năm thứ 2: 10 tháng
Tiến sỹ: 36 tháng 

Việc xét cấp học bổng sẽ được thực hiện dựa trên Hồ sơ và Phỏng vấn.

Một số mốc thời gian cần lưu ý:
- Hạn cuối cùng nộp hồ sơ xin học bổng: 11/01/2013
- Phỏng vấn các ứng viên:               Tháng 3/ 2013
- Thông báo kết quả:                    Đầu tháng 4/2013

Thông tin chi tiết được đăng tải tại: 

http://www.ambafrance-vn.org/Programme-de-Bourses-d-Excellence,3271