DHBK

Thay đổi lịch học chính trị đầu năm 2012

17/10/2012 03:54

Vào ngày 21/10/2012 (Chủ Nhật) Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh Liên thông năm 2012 tại Trường Đại học Bách khoa, do đó nhóm 11 (gồm các lớp: 10C4A, 10C4B, 10KTTT, 10N1, 10N2, 10NL) và nhóm 12 (gồm các lớp: 10X1A, 10X1B, 10X1C, 10KT1, 10KT2,10SK, 10ES) học tập sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học 2012 – 2013 được nghỉ học vào ngày 21/10/2012 và sẽ chuyển sang học bù vào ngày 09/12/2012. Các nhóm còn lại vẫn học tập bình thường theo đúng kế hoạch.