DHBK

Khoa Kiến trúc dành trọn bộ 2 giải Nhất cuộc thi Thiết kế bên lề AYDA 2018

03/09/2018 16:38

CHÚC MỪNG các bạn Trần Nhật Tiến, Trần Phước Bảo Thư và Nguyễn Quốc Đạt đã dành trọn 2 giải nhất của Cuộc thi Thiết kế AYDA- THIẾT KẾ NHANH CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG! Ba bạn Tiến, Thư và Đạt còn có cơ hội lọt vào top 10 quốc gia.

Bạn Tiến và bạn Thư với đề tài: Truyền hơi ấm cho những người ở lại

Bạn Đạt với đè tài: Nhà Dừng

Chúc các bạn sẽ tiến sâu hơn nữa trong cuộc thi AYDA này.