DHBK

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa kiến trúc 2018

16/05/2018 04:37

Ngày 07/05/2018, Hội nghị Sinh Viên nghiên cứu khoa học Khoa kiến trúc 2018, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã được tổ chức thành công với sự tham dự của Đại diện nhà trường, các giảng viên khoa Kiến Trúc và đặc biệt là tinh thần tham gia nhiệt tình, ham học hỏi của các bạn sinh viên.

 

Tham gia hội đồng đánh giá gồm có:

1. TS. Nguyễn Hồng Ngọc: Chủ tịch HĐ

2. TS. Nguyễn Anh Tuấn: Ủy viên

3. TS. Lê Minh Sơn: Ủy viên

4. TS. Lê Phong Nguyên: Ủy viên

5. ThS. Đỗ Hoàng Rong Ly: Thư ký

  

Với 13 đề tài tham gia báo báo được nghiên cứu, thực hiện chỉnh chu, nghiêm túc, lần lượt các nhóm trình bày và nhận nhiều ý kiến nhận xét, câu hỏi từ các thầy cô và các bạn sinh viên khác. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa trong hoạt động giảng dạy và học tập, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên.

Một vài hình ảnh về các đề tài đã báo cáo tại hội nghị.