DHBK

Phúc khảo kết quả kỳ thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022

17/07/2022 18:13

Hội đồng thi kỳ thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Bách khoa năm 2022 thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến hết ngày 18/7/2022.

2. Đăng ký phúc khảo:

- Bước 1: Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Mẫu 1, ký xác nhận.

- Bước 2: Thí sinh scan mẫu 1 đã ký xác nhận và CMND/CCCN gửi về địa chỉ email: 

hosotuyensinh2022@dut.udn.vn

Tiêu đề email ghi rõ:

< Họ và tên thí sinh> + <Phúc khảo thi năng khiếu vẽ mỹ thuật 2022>