DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.11.2020

12/10/2020 09:12

- Sinh viên đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.11.2020 tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020. 

Mẫu Sinh viên đăng kí dự thi TẠI ĐÂY