DHBK

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41

12/05/2020 05:59

    Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 181/TB-ĐHĐN ngày 20/01/2020 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (khóa 41). Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng điều chỉnh ngày hết hạn đăng ký dự thi và ngày thi dự kiến như sau:

1.    Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 30/5/2020.

2.    Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 27 và 28/6/2020.

Mọi thông tin liên hệ địa chỉ:

        Ban Đào tạo, ĐHĐN; Sô 41 Lê Duân, quận Hải Chau, TP Đa Nang;

        Điện thoại: 0236. 3835005 và 0236. 3832552;

■ Website: http://ts.udn.vn/

Tin: Khoa Kiến trúc

Link văn bản: https://drive.google.com/file/d/1Z11Br-lbYDR4AM4I0i-qmMel2Qp0thvY/view?usp=sharing