DHBK

Công ty CP Đạt Phương tuyển dụng

09/04/2019 09:07

Công ty CP Đạt Phương hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
1. Cán bộ kỹ thuật (Số lượng 15 người);
2. Cán bộ kế hoạch (Số lượng 06 người);
Các bạn ứng viên thuộc Khoa Xây dựng cầu đường, Quản lý dự án nên quan tâm nhé.
(Chi tiết vui lòng tham khảo thư ngỏ tuyển dụng đính kèm)
Các ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (có bao gồm CV - thông tin ứng viên; bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); Bảng điểm học tập) tới email: tuyendung@datphuong.com.vn
Link xem thư ngỏ: http://bit.ly/2YZHbAE