DHBK

Thông báo học bổng khuyến học của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Máy Việt Nam

06/04/2019 11:04

Đối tượng xét: Sinh viên chuyên ngành Cơ khí Động lực đang học tại Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nắng

Số lượng: 05 suất (2.000.000đ/suất).

Tiêu chí (ưu tiên theo thứ tự): 
    1. Có hoàn cảnh khó khăn (có giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo/mô côi/cha mẹ đơn thân/được Liên chi đoàn xác nhận...)
    2. Có đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn
    3. Có thành tích học tập Trung bình khá trở lên

Hồ sơ xét cấp HB nộp về Liên chi đoàn Khoa CKGT (thầy Dương Đình Nghĩa- Bí thư LCD) hạn cuối ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Xem thông báo của Công ty tai đây