DHBK

Học bổng của Công ty Fulltime System & Bridge

14/03/2019 11:04

1. Thời gian và địa điểm trao học bổng

- Thời gian: 16h00 ngày 29/3/2019 (thứ Sáu);

- Địa điểm: Hội trường B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên được xét trao học bổng phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Là sinh viên chính quy đang học tại các CSGDĐHTV, ĐVTT của ĐHĐN;

- Chưa nhận được học bổng nào trong năm học 2018 - 2019 (trừ học bổng khuyến khích học tập của nhà trường);

- Có kết quả học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 đạt từ 7.0 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc từ 2.5 trở lên tính theo thang điểm 4), điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

Tiêu chuẩn ưu tiên: Các sinh viên tích cực tham gia và có nhiều đóng góp xuất sắc cho các hoạt động Đoàn, Hội của đơn vị hoặc của ĐHĐN hoặc đạt các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, phong trào khởi nghiệp; hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực lên trong học tập.

3. Số lượng và giá trị học bổng

- Tổng số suất học bổng trong toàn Trường: 15 suất;

(Trong đó: 05 suất dành cho Khoa Môi trường, 10 suất cho các Khoa còn lại)

- Giá trị học bổng: 25.000 Yên Nhật/suất.

4. Hồ sơ xét học bổng

- Công văn giới thiệu của nhà trường và danh sách sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm học tập và điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên;

- Bản sao giấy chứng nhận các giấy tờ ưu tiên khác (thành tích hoạt động, giải thưởng, xác nhận hoàn cảnh khó khăn...).

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Nộp tại: bàn số 2 Phòng A108 (Khu Hành chính một cửa)

- Hạn nộp: Trước ngày 21/03/2019