DHBK

Seminar Khoa học: "Một số kết quả nghiên cứu Chuyển giao công nghệ về quan trắc công trình và quan trắc môi trường của STIC & DPIST " và "Trao đổi ý tưởng ,lập đề xuất đề tài nghiên cứu đô thị thông minh"

12/03/2021 14:47

Lần đầu tiên vào chiều ngày 11/03/2021, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng đã tổ chức 2 Seminar khoa học:

- Seminar 1: Một số kết quả nghiên cứu Chuyển giao công nghệ về quan trắc công trình và quan trắc môi trường của Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư (STIC) và Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng (DPIST).

- Seminar 2: Trao đổi ý tưởng và lập đề xuất đề tài nghiên cứu đô thị thông minh.

Tham gia buổi Seminar có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Lan - Giám đốc Viện KHCN (chủ trì đề tài 1) , PGS.TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục  (Chủ nhiệm đề tài 2), TS. Nguyễn Anh Thư - Phó trưởng khoa Khoa học công nghệ Tiên tiến, TS.Ngô Đình Thanh - Phó phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cùng các thầy cô là giảng viên của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, các nhóm nghiên cứu sinh và sinh viên.

Một số hình ảnh của Seminar 1:

PGS.TS Nguyễn Lan trình bày về đề tài nghiên cứu của mình

ThS.Phan Thị Kim Thủy - Giảng  viên Khoa Môi trường trao đổi, đóng góp ý kiến

Chụp ảnh lưu niệm Seminar 1

Một số hình ảnh của Seminar 2

PGS.TS Phạm Anh Đức - Trưởng phòng KT&ĐBCL - chủ nhiệm đề tài

Chụp ảnh lưu niệm Seminar 2

Với sự kết thúc thành công của 2 Seminar khoa học này, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục các buổi Seminar, Workshop trong thời gian sắp đến để có cơ hội gắn kết với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN để mang lại nhiều hoạt động có giá trị hữu ích cho tất cả mọi người.