DHBK

Thông tin liên hệ

04/05/2020 13:48

Địa chỉ :

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Website :

http://dut.udn.vn/Tuyensinh2020

Điện thoại :

0888.377.177 – 0888.477.377 – 0888.577.277 – 0236.3841.470

Email :

tuyensinh2020@dut.udn.vn

Facebook :

Fb.com/DUTPage