DHBK

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Loan bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn, ngành Cơ Kỹ thuật

08/07/2024 12:15

Sáng ngày 06/7/2024, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Kim Loan - Giảng viên chính, Khoa Cơ khí Giao thông với đề tài: “Phân tích dao động của kết cấu cầu chịu tải trọng di động ngẫu nhiên”, ngành Cơ Kỹ thuật. Đề tài được thực hiện bởi sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản và PGS.TS. Đặng Công Thuật, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

A group of people in a room

Description automatically generated

A group of people sitting at a table

Description automatically generated
Quang cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn gồm 07 thành viên:

1. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng - Hội Cơ học thủy khí Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thành viên;

3. PGS.TS. Lê Cung - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thành viên;

4. PGS.TS. Võ Thành Trung - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Thành viên;

5. PGS.TS. Dương Hồng Thẩm - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

6. PGS.TS. Trương Tích Thiện - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

7. PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thư ký.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Hội đồng thông qua lý lịch khoa học của NCS

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Kim Loan. Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã có tổng cộng 06 bài báo được công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế (04 bài thuộc danh mục Scopus); 03 bài báo được đăng trên tạp chí trong nước và 04 bài báo đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước. Tất cả các công bố của tác giả phù hợp với nội dung nghiên cứu trong luận án. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong suốt thời gian qua.

A person in yellow dress giving a presentation

Description automatically generated
NCS Nguyễn Thị Kim Loan báo cáo trước Hội đồng

Mục tiêu chung của đề tài là góp phần phát triển phương pháp tính toán kết cấu cầu trong tĩnh vực phân tích dao động công trình cầu chịu tải trọng di động ngẫu nhiên. Đề tài sẽ xây dựng công cụ phân tích số trên máy tính kết hợp với số liệu thu thập từ thực tế để phân tích trên mô hình tương tác cầu - xe theo quan điểm ngẫu nhiên nhằm nâng cao độ chính xác kết quả phân tích, tiếp cận với điều kiện chịu tải thực tế của cầu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các dao động ngẫu nhiên của kết cấu cầu dầm dưới tác dụng của tải trọng di động ngẫu nhiên. Các thể hiện ngẫu nhiên của lực kích động được mô phỏng thông qua hàm mật độ ước lượng của tải trọng. Đề tài được thực hiện trong phạm vi nghiên cứu các dao động ngẫu nhiên của kết cấu cầu dầm đơn giản và cầu dầm có bản liên tục nhiệt dưới tác dụng của tải trọng thay đổi và tải trọng ngẫu nhiên. Tải trọng xe được thu thập và xử lý số liệu từ trạm cân Dầu Giây và Khu quản lý đường bộ IV.

Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Loan đã mang đến nhiều đóng góp mới mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cụ thể:

- Xây dựng mô đun xử lý tải trọng xe thay đối ngẫu nhiên theo số liệu thu thập thực tế từ các trạm cân xe;

- Xây dựng thêm mô đun phân tích tương tác dao động của công trình cầu dưới tác dụng của xe di động có tải trọng thay đổi ngẫu nhiên theo phương pháp mô phỏng Monte – Carlo;

- Hệ số động lực cho thấy trong trường hợp tải trọng xe là quá tải tăng đáng kể so với trường hợp tải trọng xe thông thường và tải trọng xe theo quy định. Điều này được cảnh báo rằng công trình cầu cần phải hạn chế tải trọng trong quá trình khai thác. Cần thực hiện việc cảnh báo sớm và thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ để kiểm soát việc vượt quá tải trọng giới hạn để tránh gây ra nguy hiểm công trình cầu.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Kim Loan đã nhận được nhiều đánh giá, góp ý và ý kiến phản biện đến từ Hội đồng. Nội dung luận án phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án Tiến sĩ, tính ứng dụng cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp và đảm bảo độ tin cậy về kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS có thể phân tích và nghiên cứu sâu hơn nhiều khía cạnh liên quan đối với đề tài này để báo cáo một cách hoàn chỉnh hơn tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường.

A group of people in a meeting

Description automatically generated

Several people in a room

Description automatically generated
Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi cho NCS Nguyễn Thị Kim Loan

NCS Nguyễn Thị Kim Loan đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện một cách rành mạch và nhận được 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.

A group of people standing in front of a banner

Description automatically generated

A group of people standing in front of a banner

Description automatically generated

A group of people standing in front of a banner

Description automatically generated

A group of people standing in front of a banner

Description automatically generated

A group of women standing in front of a banner

Description automatically generated
Ảnh lưu niệm của NCS cùng giảng viên hướng dẫn, Hội đồng chấm luận án, đồng nghiệp và người thân

Trong niềm vui và đầy xúc động, NCS Nguyễn Thị Kim Loan đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án giúp NCS tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời, NCS đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đến các Thầy hướng dẫn khoa học, PGS. TS. Nguyễn Xuân Toản và PGS. TS. Đặng Công Thuật đã dìu dắt và hướng dẫn NCS về mặt chuyên môn một cách tận tâm; cám ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ đến từ Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ khí Giao thông (Đơn vị NCS đang công tác), Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Khoa Xây dựng Cầu đường; sự hỗ trợ của các giảng viên, đồng nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; đặc biệt là gia đình, người thân đã luôn động viên, khích lệ tinh thần để NCS có thể bảo vệ thành công luận án như ngày hôm nay.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN