DHBK

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

25/01/2023 11:03

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy Trường ĐHBK năm 2022; Căn cứ thông báo số Số 74 - TB/ĐU ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa về việc triệu tập đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ngày 11/01/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.


Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng có: TS. Phan Minh Đức – Phó Bí thư Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN gồm có: PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm – Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải – UV BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Trường và tất cả các đồng chí đảng viên của Nhà trường.

A picture containing text

Description automatically generated
Đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá cao việc Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của tất cả các Đảng viên trong Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Đồng chí hy vọng, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường cùng cán bộ, viên chức và sinh viên Nhà trường sẽ tiếp tục dốc sức thực hiện tốt những quyết tâm mới, nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới tạo tiền đề cho việc phát triển nhanh và bền vững của Nhà trường trong năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Nhà trường trong năm 2022 và chỉ ra những nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, từ đó, đề ra một số giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu quả công tác Đảng trong năm 2023; Đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường đã Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua bản đăng ký phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh năm 2023 của Đảng uỷ Trường.


TS. Phan Minh Đức - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng đã tham gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, TS. Phan Minh Đức – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả Nhà trường đã đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại công tác Đảng cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phan Minh Đức đề nghị, bước sang năm 2023, Đảng uỷ Nhà trường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỹ luật trong Đảng, chú trọng công tác phát phát triển Đảng viên mới; Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ Đảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường; Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đòn thể ở cấp cơ sở, chỉ đạo phong trào đoàn và sinh viên gắn với hoạt động khởi nghiệp, hoạt động cộng đồng; Nghiên cứu, chỉ đạo việc tổ chức, cấu trúc lại các đơn vị của Trường; Tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các công tác khác như công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, công tác  nghiên cứu khoa học,cơ sở vật chất và tài chính.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence


Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Hội nghị cũng đã tiến hành dương khen thưởng các tập thể và các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đồng chí Bùi Văn Tiếng, Báo cáo viên Thành ủy, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Kế hoạch số 912-KH/ĐU ngày 05/12/2022 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa đã ban hành Kế hoạch Số 229 - KH/ĐU ngày ngày 21 tháng 12 năm 2022 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN