DHBK

Giảng viên khoa Kiến trúc có công bố nghiên cứu quốc tế mới

06/02/2022 23:22

TS Nguyễn Hồng Ngọc, giảng viên Khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã công bố bài báo khoa học trên Tạp chí Transportation thuộc nhà xuất bản Springer (Transportation – Planning – Policy – Research - Practice) – một trong những tạp chí khoa học uy tín trên thế giới về lĩnh vực quy hoạch. Bài báo với tiêu đề “The edge and the center in neighborhood planning units assessing permeability and edge attractiveness in Abu Dhabi – tạm dịch sang tiếng Việt là “Quy hoạch vùng lân cận: Đánh giá tính thấm và độ hấp dẫn của vùng ven tại Abu Dhabi”.

Nghiên cứu hình thái đô thị bền vững mang lại mối quan tâm mới đến các đơn vị quy hoạch vùng lân cận (NPU). Mặc dù có một số nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử và định tính về vị trí của các mục đích sử dụng không bảo mật trong các NPU, nhưng phân tích định lượng về khả năng tiếp cận của các mục đích sử dụng không bảo mật trong các NPU đã nhận được ít sự chú ý. Bài viết này sử dụng Đánh giá Đa trung tâm để hiểu khả năng tiếp cận của việc sử dụng đất không thuộc khu dân cư trong các thiết kế của NPU. Sử dụng các NPU ở Abu Dhabi như một nghiên cứu điển hình, bài báo phân tích các mô hình khác nhau của mạng lưới đường phố trên các quy mô khác nhau và đề xuất các khái niệm và mô hình mới cho khả năng tiếp cận kém. Các thước đo cho các NPU có thể tiếp cận tập trung vào ba yếu tố: thiết kế bố cục đường phố, tính thẩm thấu và độ hấp dẫn của cạnh. Độ thấm được xác định bằng mức độ Trọng lực và / hoặc Độ bền cao tại trung tâm của NPU ở quy mô toàn cầu. Mặt khác, mức độ hấp dẫn của cạnh cung cấp “đường nối” bền chặt giữa các NPU được xác định bằng các giá trị Cao của Lực hấp dẫn và / hoặc Độ giữa tại các vị trí cạnh và chu vi của NPU ở quy mô toàn cầu. Các phát hiện cho thấy rằng một NPU được thiết kế tốt phải được đặc trưng bởi cả tính thấm và độ hấp dẫn của vùng ven. Kết quả cũng chỉ ra rằng các khu vực không có dân cư phải được bố trí theo chức năng và cường độ của chúng. Kết quả nhấn mạnh rằng ở quy mô địa phương, các NPU nên được thiết kế để có khả năng tiếp cận cao và tính thấm thấp đối với các cơ sở không cần thiết hàng ngày tại trung tâm. Tuy nhiên, để thúc đẩy sự kết nối giữa các NPU liền kề, mạng lưới đường phố cần có khả năng tiếp cận cao và mức độ hấp dẫn cao đối với các cơ sở ngoại khu nằm dọc theo các vùng ven ở quy mô toàn cầu. Nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận khái niệm và ý nghĩa thực tế đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất không thuộc quyền sở hữu của các NPU và nó góp phần vào cuộc tranh luận và thực hành về khả năng tiếp cận trong một NPU.

Bài báo là sự tiếp nối các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quốc tế của Khoa,vốn là thế mạnh mà ít có cơ sở Đào tạo Kiến trúc sư nào ở miền Trung có được. Hiện nay Khoa Kiến trúc đã sở hữu khoảng 20 công trình Khoa học thuộc danh mục ISI và nhiều công trình quốc tế khác. Các nghiên cứu chất lượng cao này sẽ góp phần giúp Khoa nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Đường dẫn đến bài báo: https://doi.org/10.1007/s11116-021-10257-6

Tin và bài: Khoa Kiến trúc