DHBK

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

10/04/2016 13:45

Ngày 07/4/2016, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

alt

 

ThS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, giám sát viên giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát

Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ có: GS.TSKH. Bành Tiến Long - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên thường trực và ThS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đồng thời là giám sát viên.

alt

GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn khảo sát báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông qua kế hoạch khảo sát chính thức

Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc với Hội đồng tự đánh giá trường, Trưởng các đơn vị, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính:

- Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng với công tác hậu cần Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;

- Thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng là quan sát viên;

- Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;

- Thăm và kiểm tra một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn, phòng chờ, …;

- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ minh chứng;

alt

Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thảo luận cùng với đoàn khảo sát sơ bộ

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên giá đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được thống nhất từ ngày 07/5/2016 đến 11/5/2016.