DHBK

Chúc mừng NCS Nguyễn Đình Lầu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

18/02/2016 04:23

Sáng ngày 24/01/2016 tại Đại học Đà Nẵng, NCS Nguyễn Đình Lầu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Mã số: 62.48.01.01 với đề tài “Song song hóa các thuật toán trên mạng đồ thị”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến và PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh.

Các thành viên hội đồng và NCS thảo luận

 

Hội đồng đánh giá luận án gồm có 07 thành viên (theo quyết định số 6667/QĐ-ĐHĐN ngày 18/12/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) gồm:

STT HỌC HÀM, HỌC VỊ, HỌ VÀ TÊN CHỨC TRÁCHTRONG HỘI ĐỒNG
  PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch Hội đồng
  PGS.TS. Đoàn Văn Ban Phản biện 1
  PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân Phản biện 2
  TS. Huỳnh Hữu Hưng Phản biện 3
  PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh Ủy viên
  PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp Ủy viên
  PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi Thư ký Hội đồng

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của Tập thể Cán bộ hướng dẫn khoa học và ông Nguyễn Văn Tươi Hiệu trưởng trường Cao Đẳng GTVT II – Đơn vị NCS đang công tác, cùng các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Nguyễn Đình Lầu đã tự tin bảo vệ thành công luận án của mình.

Là NCS thứ 2 bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành KHMT tại Trường ĐHBK-ĐHĐN, cũng là một trong số những NCS trong khóa đào tạo đầu tiên của chương trình đào tạo Tiến sĩ KHMT tại Trường ĐHBK – ĐHĐN. Tính đến ngày bảo vệ, NCS Nguyễn Đình Lầu đã công bố 07 công trình trên các tạp chí/hội thảo quốc gia và quốc tế, có uy tín.

Luận án là công trình nghiên cứu chi tiết về cơ sở khoa học nhằm đề xuất các thuật toán song song trên mạng đồ thị truyền thống và mạng đồ thị mở rộng. Trên cơ sở phân tích chi tiết và khảo sát nhiều công trình nghiên về các hệ thống xử lý song song và các thuật toán tuần tự tìm đường đi, luồng cực đại trên mạng đồ thị, luận án xây dựng các thuật toán song song hóa để giải các bài toán trên là có tính khoa học và tin cậy. Luận án đã xây dựng 4 thuật toán song song để tìm đường đi, luồng cực đại trên mạng đồ thị và có chương trình thực nghiệm đánh giá tính hiệu quả của các thuật toán đề xuất.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Song song hóa các thuật toán trên mạng đồ thị” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Khoa học Máy tính;  Mã số: 62.48.01.01 với số phiếu tán thành là 100%. NCS Nguyễn Đình Lầu xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị  ĐNĐN cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đình Lầu.

Với NCS thứ 2 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, Khoa CNTT-Trường ĐHBK-ĐHĐN đã khẳng định thế mạnh, uy tín, chất lượng, hướng đi đúng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.Với hơn 40 NCS đang học tập và nghiên cứu tại Khoa CNTT, trong đó nhiều NCS đã hoàn thành chương trình đào tạo, đang làm thủ tục bảo vệ cấp Cơ sở và cấp Đại học Đà Nẵng, đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các Trường Cao đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu, Cơ quan, Doanh nghiệp…

trinhbay

NCS trình bày luận án

Các thành viên hội đồng và NCS thảo luận

Các thành viên hội đồng và NCS thảo luận

PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến - đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu

PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến – đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu

Đại diện đơn vị công tác của NCS phát biểu

Đại diện đơn vị công tác của NCS phát biểu

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch hội đồng, thông qua nghị quyết của hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch hội đồng, thông qua nghị quyết của hội đồng

Chụp hình lưu niệm cùng hội đồng và cán bộ hướng dẫn

Chụp hình lưu niệm cùng hội đồng và cán bộ hướng dẫn