DHBK

[Pyramid Việt Nam] - Thông tin tuyển dụng

10/06/2024 14:26

Pyramid Việt Nam đang cần tuyển 2 vị trí cho tháng 6, 7 này:

1. Intern C++

- Số lượng: 02 bạn

2. Fresher C++

- Số lượng: 01 bạn

Thông tin chi tiết