DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu

04/05/2024 12:51

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Hoàng Thị Thu

- Tên luận án: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của bột nhào lạnh đông và định hướng ứng dụng vào sản xuất bánh mì.

- Mã số: 9540101

- Ngày bảo vệ: 22/6/2024

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.