DHBK

Kết quả kỳ thi tiếng anh định kỳ ngày 10/03/2024 

21/03/2024 18:03

Sinh viên xem kết quả TẠI ĐÂY

Lưu ý: Các em có kết quả đạt nếu không dự thi Anh văn định kỳ ngày 14/04/2024 thi xoá đăng ký thi AV Định kỳ ngày 14/04/2024  (để Nhà Trường có số lượng sát với thực tế)