DHBK

Kế hoạch phúc khảo điểm thi cuối kỳ 1 năm học 2023 - 2024

22/01/2024 20:29

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch phúc khảo điểm thi cuối kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau:

1. .Thời gian đăng ký bắt đầu chọn học phần phúc khảo trên hệ thống thông tin sinh viên:

           * Đợt 1 (SV khóa 2022 trở về trước): Tuần 26 (22/01/2024 đến 28/01/2024).

            * Đợt 2 (SV khóa 2023):  Tuần 31 (26/02/2024 đến 29/2/2024)

2. Cách thức thực hiện:

* Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên chọn các học phần cần phúc khảo. (không in đơn nộp tại bàn số 5 Khu Hành chính 1 cửa)

* Lưu ý: Việc các em đã chọn các học phần trên hệ thống thông tin sinh viên sau khi hết thời gian quy định coi như các em đã đồng ý phúc khảo

* Nếu chọn nhầm, sinh viên dùng emai do trường cung cấp gửi thông tin về Email của Phòng KT&ĐBCLGD: dbcl.dhbk@dut.udn.vn ; Trong thời gian trên để hủy học phần (nhớ ghi, số thẻ sv, họ và tên,  mã lớp học phần, mã ca thi).

3. Danh sách các em đã đăng kí phúc khảo Tại đây  (Hoặc xem trong trang SV)

Lưu ý: Sinh viên không phúc khảo các học phần thi vấn đáp.