DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Uyên Trang

31/10/2023 15:20

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trần Uyên Trang

- Tên luận án: Khai phá quan điểm với kỹ thuật học sâu.

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 02/12/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.