DHBK

Đăng ký các lớp tăng cường tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam

31/10/2023 11:05

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết Thông báo Đăng ký các lớp tăng cường tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam:

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời lượng, học phí, số lượng SV:

- Lớp Tiếng Anh bậc 3 (B1): 100 tiết / khoá, học phí 3.000.000 đồng/khoá. Tổng thời gian học: 1.5 tháng /khoá.

- Lớp Tiếng Anh bậc 4 (B1): 120 tiết / khoá, học phí 3.500.000 đồng/khoá. Tổng thời gian học: 02 tháng / khoá.

(Mức học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập, không bao gồm lệ phí thi chuẩn dầu ra theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học đà Nẵng)

2. Thời gian học : 04 buổi/ tuần (17h30 - 21h00 các tối Thứ 2, 4, 6 và 13h30 - 17h00 chiều Thứ 7)

3. Khai giảng: dự kiến ngày 06/11/2023

Đánh giá đàu khoá dự kiến ngày 06/11/2023

4. Địa điểm học: Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Giảng viên giảng dạy: Trường Đại học Ngoại ngữ

6. Thời gian đăng ký:

+ Từ 08h00 ngày Thứ Ba 31/10/2023 đến hết Thứ năm 02/11/2023

+ Cách thức đăng ký tại địa chỉ : https://forms.gle/tRJTeDoJC6vsYTWS6