DHBK

Thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy đợt 2 năm 2023

21/10/2023 08:56

Khoa Kiến trúc xin thông báo tuyển dụng với nội dung chi tiết như sau:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số đt: 0903.505032 (anh Tuấn)