DHBK

Kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng anh định kỳ (nội bộ) ngày 08/10/2023

11/09/2023 11:07

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng anh định kỳ (nội bộ)  ngày 08/10/2023 như sau:

- Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng: Tại đây

- Kế hoạch Thi tiếng Anh nội bộ Trường Đại học Bách Khoa năm học 2023-2024 xem: Tại đây

- Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 11/9/2023 - ngày 17/9/2023

- Thời gian thu lệ phí thi: Từ 18/09/2023 đến 16 giờ ngày 22/09/2023 ; Lệ phí: 70.000đ/SV/1 lượt thi

- Hình thức thu lệ phí thi: Thu qua tài khoản cá nhân sinh viên tại Ngân hàng (khóa 2018 về trước: NH Đông Á, Khóa 2019 về sau: ngân hàng BIDV)

* Trong thời gian thu lệ phí trên thì sinh viên phải đảm bảo số dư trong tài khoản đủ để Ngân hàng thu.

- Lưu ý: Nếu sinh viên đã ra trường và bị đóng tài khoản ngân hàng (hoặc chưa có tài khoản ngân hàng cấp cho SV) thì có thể dùng tài khoản khác nộp lệ phí thi anh văn theo thông tin sau:

             Cú pháp Thi AV định kỳ : Tên MSSV Dinhky. Tháng năm

             Ví dụ: Nguyen Van A 101200765 Dinhky 10 -23 ;

             Tên TK: Trường Đại học Bách khoa.

              Số TK: 129000083132.

             Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng.

- Từ ngày 26/9/2023, sinh viên xem danh sách đã đăng kí và đã đóng lệ phí Tại đây.

* Mọi thắc mắc xin báo về thầy: Nguyễn Văn Khai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0905168760.